Curriculum van Dokter Derache (1873-1935)

 

22/03/1873 : Geboren in Anderlecht

10/11/1892 : Aspirant-geneesheer Militair Hospitaal Brussel en ULB03/011898 : Onderluitenant-hulpgeneesheer 2de klas

30/06/1899 : Hulpgeneesheer 1ste klas

28/07/1899 : Adjunct-geneesheer 2de klas

26/12/1901 : Adjunct-geneesheer 1ste klas

27/10/1903 : Afgedeeld bij Inspecteur-Generaal Gezondheidsdienst

1910 : Huisarts van de koning

26/09/1911 : Bataljonsgeneesheer 1ste klas

26/09/1913 : Regimentsgeneesheer 2de klas

04/08/1914 : Met het veldleger ????

25/10/1914 : Directeur militair hospitaal Fort Louis in Duinkerke (F)

26/04/1915 : Directeur militair hospitaal Cabour-chirurgical in Adinkerke

15/11/1915 : Regimentsgeneesheer 1ste klas (blijft in Cabour)

12/03/1917 : Directeur militair hospitaal Beveren-aan-de-IJzer

14/10/1918 : Met het veldleger in het bevrijdingsoffensief

26/06/1919 : Hoofdgeneesheer 2de klas in Militair Hospitaal Brussel

26/03/1921 : Hoofdgeneesheer 1ste klas

18/01/1924 : Professor oorlogschirurgie en klinische chirurgie Applicatieschool Gezondheidsheidsdienst Brussel

06/12/1926 : Gehect aan de Inspectie Gezondheidsdienst, blijft diensthoofdHeelkunde in Militair Hospitaal Brussel

30/03/1927 : Directeur Militair Hospitaal Brussel

06/11/1928 : Bevelhebber van het 4de Medische Korps

26/06/1929 : Bevelhebber Gezondheidsdienst van 1ste Militaire Omschrijving

26/09/1929 : Generaal-Majoor Geneesheer04/05/1932 : Inspecteur-Generaal van de Gezondheidsdienst

26/05/1932 : Luitenant-Generaal Geneesheer

01/07/1935 : Met pensioen

07/08/1935 : Overleden te Elsene