Maud Mortimer

Maud Mortimer (Clapp Maud Caroline - Ede), een vriendin van Mary Borden uit New York, schrijft en tekent in ‘A green Tent of Flanders’ over haar ervaringen in het Mobiel Chirurgisch Hospitaal n° 1 in Beveren-aan-de-IJzer.  Het boekje is in 1917 gepubliceerd in New York.

Ze beschrijft er onder andere de omgeving waar het hospitaal staat.

“We rijden voort en passeren uiteengevallen compagnies zoeavensoldaten – vrolijke poilus – tot we uiteindelijk achter een laatste hoek, voorbij een hoge oude windmolen en onze eigen wachtpost, een scherpe bocht nemen en de hospitaalomheining binnenrijden.  De vlag wappert over het hek.
De familie zit aan tafel en verwelkomt ons hartelijk.  De warme soep die ze ons aanbiden, hebben we nog het meest nodig.  In de namiddag staat er een grote bijeenkomst op het programme van dokters uit het hele platteland om de behandeling te bespreken van bloedklonters bij bloedingen en de resultaten van bloedtransfusies.”

“We passeren het minuscule kapelletje aan de kant van de weg, buiten ons verste hek, achter een bocht in de weg staat de vervallen windmolen, op zijn hoge platform oprijzend tegen de hemel, zijn versleten zeilen meeslepend in monotone, onophoudelijke schokkerige cirkels.  We rijden alsmaar voort in het dorpje met één straat, over de brug die het kanaal overspant, met zijn half verzonken oevers, als gebroken spiegels gericht naar de dreigende hemel.”

(passages uit “A Green Tent of Flanders” – Maud Mortimer)