Overlijdens - zie ook "Parochiaal Nieuws"  

    • Perneel Jacques (priester) geboren te Izegem op 25 maart 1943 en overleden te Oostduinkerke 16 mei 2023

    • Vereyck Georges geboren te Beveren-IJzer op 26 februari 1936 en overleden te Poperinge 25 februari 2023

    • Gesqiere Roland geboren te Poperinge op 27 jarnuari 1951 en overleden te Alveringem 14 februari 2023