Parochiaal Nieuws

Ieder jaar wordt ter gelegenheid van Allerheiligen een gedachtenisprentje uitgebracht met info over het parochiaal leven van het voorbije jaar.

 

Onder andere de geboorten, communies en overlijdens worden op de prentjes vermeld.

 

We bezitten de prentjes vanaf 1893 tot heden.  In de beginjaren hebben we echter enkel een kopij van enkele prentjes. 

 

Indien u, bezoeker van deze website originele prentjes bezitten mag je altijd contact opnemen. 


  

Link naar de gedachtenisprentjes

Begraafplaats - digitaal

Heden ten dage is het onbetwistbaar dat er een overvloed aan digtiale informatie bestaat. Zo
hebben de samenstellers gedacht om ook op lokaal vlak hun steentje hiertoe bij te dragen.

Met het digitale kerkhof van Beveren-aan-de-IJzer, is het voor de bezoeker mogelijk om een alhier begraven persoon te lokaliseren. Telkens wordt hierbij een foto getoond van het grafzerk
alsook het desbetreffend bidprentje en/of rouwbrief indien beschikbaar.

De opstellers zijn er zich van bewust dat alles nog niet perfect is en daarom ontvangen wij
graag bijkomende informatie en/of foutieve vermeldingen.

Kopies van vermelde rouwbrieven en/of bidprentjes kunnen uiteraard ook aangevraagd worden.

Met plezier ontvangen wij graag uw reacties en/of vragen.

Dirk Cailliau - Dirk Claerhout 

Link naar de site "www.begraafplaatsbeverenijzer.be

Overlijdens

 •  Dewitte Marc geboren te Poperinge op 13 januari 1954 en overleden te Beveren-IJzer op 02 januari 2024
 • Cokelaere Francine geboren te Ieper op 21 februari 1948 en overleden te Ieper 19 januari 2024  
 • De Maeyer Jacqueline geboren in 1938 en overleden maart 2024
 • Meersdom Germain geboren te Beveren-IJzer op 01 januari 1936 en overleden te Ieper op 16 maart 2024
 • Neyrinck Paula geboren te Beveren-IJzer op 28 augustus 1930 en overleden te Alveringem op 28 maart 2024

 

 

 

 

 

 

 • Bron: diverse uitvaartcentra / begrafenisondernemers
 • Verbrigghe Roger geboren te Westvleteren op 20 april 1931 en overleden te Popreinge 31 december 2023
 • Blomme Hedwig geboren te Poperinge op 11 januari 1951 en overleden te Oostduinkerke op 24 december  2023
 • Mesdag Rosa geboren te Beveren-IJzer 01 oktober 1945 en overleden te Ieper 18 oktober 2023
 • Muylle Marie-Louise geboren te Beveren-IJzer 18 juni 1933 en overleden te Veurne op 29 september 2023
 • Butaye Pol geboren te Veurne op 20 februari 1941 en overleden te Poperinge op 23 september 2023
 • Verstraeten Elvire geboren te Beveren-IJzer op 28 februari 1926 en overleden te Veurne op 22 september 2023
 • Delancker Jeanne geboren te Beveren-IJzer op 09 juli 1943 en overleden te De Panne op 17 augustus 2023 (begraven in Proven)
 • Maes Jenny geboren te Schore op 19 juni 1935 en overleden te Veurne op 10 juli 2023 (voormalig uitbaatster van Klein Leisele)
 • Declerck Georgette (weduwe Urbain Huyghe - veldwachter) geboren te Warhem (Fr.) op 05 juni 1926 en overleden te Ieper op 25 juni 2023  
 • D'Hulster Odette geboren te Beveren-IJzer op 14 augustus 1937 en overleden te Veurne op 21 juni 2023
 • Perneel Jacques (priester) geboren te Izegem op 25 maart 1943 en overleden te Oostduinkerke 16 mei 2023
 • Vereyck Georges geboren te Beveren-IJzer op 26 februari 1936 en overleden te Poperinge 25 februari 2023
 • Gesqiere Roland geboren te Poperinge op 27 jarnuari 1951 en overleden te Alveringem 14 februari 2023

 

 • Bron: diverse uitvaartcentra / begrafenisondernemers
 • Meeuw Linda geboren te op 30-11-1959 en overleden te Beveren-IJzer op 23 december 2022
 • Beun Georgette geboren te Beveren-IJzer op 13 april 1934 en overleden te Beveren-IJzer op 10 december 2022
 • Vanhoutte Maria geboren te Beveren-IJzer op 2 februari 1932 en overleden te Alveringem 30 november 2022
 • Ryon Maria geboren te Roesbrugge-Haringe op 15 november 1925 en overleden te Beveren-IJzer op 8 oktober 2022
 • Coene Gerard geboren te Beveren-IJzer op 2 november 1928 en overleden te Ieper op 7 september 2022
 • Schapman Micheline geboren te Beveren-IJzer op 20 juni 1933 en overleden te Veurne 15 augustus 2022
 • Ulbrick Roger geboren te Beveren-IJzer op 30 november 1927 en overleden te Alveringem 11 augustus 2022
 • Pattyn Urbain geboren te Veurne op 8 september 1933 en overleden te Beveren-IJzer op 9 augustus 2022
 • Vandenberghe Daniël geboren te Poperinge op 19 oktober 1933 en overleden te Koksijde op 3 augustus 2022 (jarenlang huisarts in Beveren-IJzer)
 • Dewaele Gilbert geboren te Beveren-IJzer op 7 december 1944 en overleden te Veurne op 8 juli 2022  (woonachtig in De Panne)
 • Claerhout Gabriel geboren te Schuiferskapelle 13 januari 1929 en overleden te Veurne op 30 mei 2022
 • Lepee Leo geboren te Beveren-IJzer 13 augustus 1944 en overleden te Ieper op 26 mei 2022
 • Vereecke Magda geboren te Beveren-IJzer op 02 maart 1941 en overleden te Roeselare op 18 mei 2022
 • Wyckaert Joseph geboren te Reninge op 24 juli 1931 en overleden te Ieper op 29 april 2022
 • Moniez Jeannine geboren te Beveren-IJzer op 19 mei 1953 en overleden te Vlamertinge op 05 april 2022
 • Vercruysse Noël geboren te Poperinge op 24 december 1929 en overleden te Rekkem op 10 februari 2022
 • Muylle Jacqueline geboren te Beveren-IJzer op 16 september 1939 en overleden te Reninge op 21 januari 2022
 • Desmadryl Alice   geboren te Poperinge op 01 juli 1933 en overleden te Izenberge op 7 januari 2022

Bron: diverse uitvaartcentra / begrafenisondernemers

 • Alderweireldt Freddy  geboren te Beveren-IJzer op 30-12-1940 en overleden te Oostende 12-11-2021
 • Gantois Maria-Astrid geboren te Beveren-IJzer op 31-08-1936 en overleden te Reninge 11-11-2021
 • Desmadryl Antoinette geboren te Poperinge op 16-11-1936 en overleden te Veurne 11-11-2021
 • Missiaen Gilbert geboren te Leisele op 17-06-1932 en overleden te Veurne 25-10-2021
 • Dedeurwaerder Anna geboren te Poperinge op 26-08-1940 en overleden te Poperinge op 08-10-2021
 • Verschaeve Marleen geboren te Gent op 29-06-1960 en overleden te Ieper op 27-09-2021
 • Elskens François geboren te Viloorde 08-07-2021 en overleden te Poperinge op 19-09-2021
 • Coene Roger geboren te Beveren-IJzer op 15-04-1934 en overleden te Veurne op 12-08-2021
 • Candaele Lut geboren te Beveren-IJzer op 18-06-1951 en overleden te Veurne op 11-08-2021
 • Dehoucke Jos geboren te Poperinge 14-03-1960 en overleden te Stavele op 24-07-2021
 • Kesteman Agnes geboren te Poperinge 31-01-1933 en overleden te Ieper 21-07-2021
 • Bossaert Johan geboren te Poperinge en overleden te Veurne op 24 juni 2021
 • Van Engelandt Rita geboren te Poperinge 29 april 1944 en thuis overleden te Brugge 21 juni 2021
 • Luyssen Edmond geboren te Poperinge en overleden in Beveren-IJzer op 7 april 2021
 • Pittillion Germaine geboren in Beveren-IJzer en overleden in Poperinge op 6 april 2021
 • Vandenbosch Raymond overleden in Veurne 5 april 2021
 • Huyghe Rafaël geboren te Beveren-IJzer en overleden in Poperinge op 3 april 2021
 • Desmadryl Agnes geboren te Beveren-IJzer en overleden in Veurne op 23 januari 2021
 • Cappon Johanna geboren te Beveren-IJzer en overleden in Elverdinge op 17 januari 2021

 

Bron: diverse uitvaartcentra / begrafenisondernemers

 • Marguerite Bossaert geboren te Langemark en overleden te Poperinge op 28 december 2020
 • Lucien Butaye geboren te Poperinge en overleden te Ieper op 5 december 2020
 • Willy Rousseeuw geboren te Leisele en overleden te Ieper op 8 november 2020
 • Micheline Beddeleem geboren te Poperinge en overleden te Ieper op 7 november 2020
 • Annie Tack geboren te Kemmel en overleden in Roesbrugge op 13 oktober 2020
 • Irma Looten geboren te Proven en overleden in Veurne op 5 juli 2020
 • Denis Vandromme geboren te Beveren-IJzer en overleden te Ieper op 26 april 2020
 • Wim (Willem) Sohier geboren te Poperinge en overleden in Veurne op 17 april 2020
 • Gratienne Veryepe geboren te Beveren-IJzer en overleden in Veurne op 4 april 2020
 • Marcel Verstraeten geboren te Beveren-IJzer en overleden in Oost-Vlateren op 12 maart 2020
 • Gerard Vandewalle geboren te Poperinge en overleden in Veurne op 25 januari 2020

 

Parochie Beveren-IJzer

Beveren-aan-de-IJzer is een van de oudste parochies van de gemeente Alveringem. De oudste vermelding dateert reeds uit 806 tijdens de regering van Karel de Grote. Een oorkonde uit dit jaar vermeldt een bijstichting van de abdij van Sithiu, de latere Sint-Bertinusabdij van Saint-Omer genaamd Bebrona, waar Ebrogerius als overste werd aangesteld.

De evolutie van deze stichting is niet verder na te gaan en we moeten wachten tot 1159 vooraleer de kerk weer in de bronnen opduikt. In een akte van 13 januari van dit jaar bevestigt Paus Alexander III de bezittingen van bisschop Milo van Terwaan waaronder ook de "altare de beverna et de houtem".

De eerste kerk stond niet op de plaats van de huidige kerk maar lag een kilometer meer oostwaarts aan de westzijde van de huidige Gatebeek. Volgens de overlevering dient het initiatief van deze overplaatsing op naam van Willem van Bethune, Heer van Roesbrugge te worden geplaatst. Hij was samen met zijn echtgenote Elisabeth van Roesbrugge tevens de stichter van het Augustinessenklooster van Roesbrugge. Nochtans kan deze overplaatsing reeds vroeger hebben plaats gegrepen. In de westgevel is een muurfragment van ijzerzandsteen bewaard dat mogelijk tot een romaanse 12de eeuwse(?) bedekerk behoorde.

De huidige hallekerk werd opgetrokken in 1451 in een voor de regio uitzonderlijk rijke laat-gotische stiji. Direkte bewijzen voor deze bouwdatum zijn er niet. De datering berust op een nu verdwenen en in 1751 gedateerde balk die blijkens het opschrift 300 na de bouw van de kerk werd aangebracht. Dit klopt evenwel met de stijl van het gebouw. Het kerkgebouw bleef van grote rampen gespaard. Wel werd de oorspronkelijke stenen torenspits op 1 januari 1779 na een blikseminslag door een lage houten kap vervangen. 

De sacristie werd in 1784 opgetrokken op aanvraag van pastoor Bouden en betaald door abdis Demolder van de Roesbrugge Damen uit leper. 

 

H. Brigida-viering

De jaarlijkse novene ter ere van de H. Brigida wordt in Beveren-IJzer nog steeds in ere gehouden.

Het laatste weekend van januari wordt deze heilige herdacht en aanbeden voor de koeplaag. Op maandag 28 januari is er om 10 uur een plechtige hoogmis met zegening met haar relikwie.

Op het einde van de viering is er mogelijkheid tot verering van de relikwie van de H.-Brigida, kan een kaars worden gebrand of een H. Mis aangevraagd.

 


 


Noveen O.L.V. van Beveren-IJzer

Op 8 september begint de noveen ter ere van O.L.Vrouw van Beveren. Het rozenhoedjes wordt gebeden, de litanie tot Onze-Lieve-Vrouw en het gebed van O.L.V.-van Beveren.
De verering van Onze-Lieve-Vrouw in Beveren-aan-de-IJzer kent een zeer oude geschiedenis doorheen vele eeuwen tot op vandaag.

De noveen ter ere van Onze-Lieve- Vrouw in Beveren-aan-de-IJzer begint op 8 september, het feest van Maria's geboorte.