Update werken IJzerstraat

 09-10-2022

Beste,
 
Hierbij kort overzicht van de stavaza van deze werken :
 
Op 10/10 en 11/10 zal de toplaag in de Ijzerstraat geplaatst worden.
Op deze dagen zal er bijgevolg geen berijdbaarheid zijn.
Aan de aannemer is gevraagd om nog paar extra werken toe te voegen:
- de steenslagverharding aan de overzijde van Notelaarstraat 1 wordt genivelleerd en voorzien van een toplaag zodat deze zijstrook afwatert naar de gracht.
- in de bocht tussen Hoekjesstraat en Roggestraat wordt de kapotte betonverharding vervangen door cementgebonden steenslag.
De toplagen in Hoekjesstraat en Hondspootstraat dienen ook nog aangebracht te worden.
In de week van 17/10 zal de overgang Alveringem – Vleteren thv brug Poperingevaart aangepakt worden.
Spijtig zullen pas daarna de bermen aangewerkt worden, dit heeft te maken met type materiaal dat hiervoor nodig is (bandenkraan) .
Ook de wegmarkeringen dienen nog uitgevoerd te worden. Nog geen juiste datum hiervoor gekend.
 
met vriendelijke groeten,

 

16-09-2022

Op dinsdag 20/09 starten de werken in de Ijzerstraat , dit van aan de brug in Stavele tot aan het kruispunt met de lindestraat en dan verder van aan de lindestraat tot aan het kruispunt met de Kallestraat. Er zal begonnen worden met afrezen van de asfaltverharding op dinsdag 20/09 tot en met donderdag 22/09 waarna de fundering zal worden uitgehaald en nieuwe in de plaats wordt gestoken van aan de brug tot ter hoogte van ijzerstraat nr. 32. Dit zal ook gebeuren telkens aan de aansluiting van de kruispunten. Daarna wordt er over de hele straat een nieuwe laag asfalt geplaatst. Als het weer het toe laat of geen andere vertragingen gebeuren zou de ijzerstraat tegen vrijdag 14/10 weer toegankelijk moeten zijn.
Tijdens de werken zal dus hinder en moeilijke of geen doorgang mogelijk zijn
Bel ons gerust op bij vragen op het nummer +32 478/84.01.37 (Andreas Cuylle van Aannemersfirma Knockaert en zonen) of Jacques Blanckaert schepen 0476/417775)
 
met vriendelijke groeten,